Dathlu Merched sy’n Entrepreneuriaid

Ymunwch â Hwb Menter Caerfyrddin a BUCANIER wrth i ni groesawu tair siaradwraig ysgogol a busnesau sydd wedi ennill gwobrau i’n helpu i ddathlu’r Wythnos Fenter Genedlaethol. Mae’r gynhadledd ‘Merched yn Rheoli eu Hunain’ wedi cael ei lansio i ddathlu ac annog entrepreneuriaeth ymysg merched yng Nghymru. Yn anffodus ni chawn gwrdd â phawb wyneb yn wyneb yn 2020, ar ddydd Mawrth 17 Tachwedd byddwn yn croesawu tri entrepreneur ar-lein:

  • Kelly Davies, cyd-sylfaenydd The Good Wash Company;
  • Marian Evans, sylfaenydd Elevate BC a pherchennog Castell Llansteffan;
  • Elinor Davies -Farn, perchennog Olew.

Bydd Kelly, Marian ac Elinor yn rhannu eu straeon busnes, profiadau, heriau a’u prif gynghorion ynghylch cychwyn busnes. Mae’r digwyddiad hwn yn gynhwysol ag yn agored i ddynion hefyd, nid merched yn unig. Byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau ar Zoom neu deipio eich cwestiwn yn yr adran sgwrsio ar y diwrnod. Peidiwch â bod yn swil!

Yn gyffredinol, mae merched yn wynebu mwy o rwystrau a diffyg hyder wrth gychwyn arni. Gan fod merched yn cael eu nodi fel grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol o ran cychwyn busnes, mae’r digwyddiad hwn wedi’i ddylunio er mwyn annog a chynnig cyfeiriad. Ymunwch â’n hentrepreneuriaid benywaidd dylanwadol a’n busnesau newydd mwyaf disglair er mwyn rhannu syniadau a theimlo wedi’ch ysbrydoli.

Ar gyfer pwy mae’r gweithdy hwn?

Mae’r gynhadledd yn agored i bawb ac yn rhad ac am ddim. Os ydych yn arwain busnes, menter fach, gyda syniad am fusnes neu eisiau rhwydweithio â’r gymuned leol, dewch i fwynhau a chael eich ysbrydoli. Mae croeso i bawb.

Archebwch eich lle heddiw!

This item is also available in English/ Mae’r eitem hon ar gael yn Saesneg hefyd

Croeso i Bucanier

Mae BUCANIER (Building Clusters and Networks in Innovation Enterprise and Research) yn bwriadu cynorthwyo busnesau bychain sydd ar arfordir Môr Iwerydd dros y tair blynedd nesaf. Bydd y prosiect yn gweithio yn y sectorau twf allweddol yn economïau Cymru ac Iwerddon, sef bwyd a diod, gwyddorau bywyd ac ynni adnewyddadwy. Bydd yn ceisio cynyddu gallu arloesedd mewn busnesau bychain drwy gydweithio â sefydliadau Addysg Uwch a chyrff cyhoeddus eraill i hybu cynhyrchedd ar draws Iwerddon a Chymru.

Bydd y prosiect yn gweld y partner arweiniol, sef Cyngor Sir Penfro, yn ymuno â Sefydliad Gwyddorau Bywyd Abertawe a Chyngor Sir Gâr yng Nghymru ac Institute of Technology Carlow, Bord Iascaigh Mhara a Chyngor Sir Wexford yn Iwerddon.

Bydd BUCANIER yn:

DARPARU dosbarthiadau meistr mewn arloesedd.

CYNNIG mentora busnesau.

CREU rhwydweithiau newydd rhwng Cymru ac Iwerddon a fydd yn cynorthwyo mentrau yn yr un sectorau, rhannu gwybodaeth, cynyddu masnach draws-ffiniol a chreu swyddi newydd.

BUDDSODDI mewn syniadau ar gyfer datblygu dylunio a phrofi cynhyrchion newydd.

CYMHWYSO arloesedd seiliedig ar ddylunio i ddod â chynnyrch/gwasanaeth newydd yn agosach i’r farchnad fasnachol.

BUCANIER mobile home welcome

Croeso i Bucanier

Mae BUCANIER (Building Clusters and Networks in Innovation Enterprise and Research) yn bwriadu cynorthwyo busnesau bychain sydd ar arfordir Môr Iwerydd dros y tair blynedd nesaf. Bydd y prosiect yn gweithio yn y sectorau twf allweddol yn economïau Cymru ac Iwerddon, sef bwyd a diod, gwyddorau bywyd ac ynni adnewyddadwy. Bydd yn ceisio cynyddu gallu arloesedd mewn busnesau bychain drwy gydweithio â sefydliadau Addysg Uwch a chyrff cyhoeddus eraill i hybu cynhyrchedd ar draws Iwerddon a Chymru.

Bydd y prosiect yn gweld y partner arweiniol, sef Cyngor Sir Penfro, yn ymuno â Sefydliad Gwyddorau Bywyd Abertawe a Chyngor Sir Gâr yng Nghymru ac Institute of Technology Carlow, Bord Iascaigh Mhara a Chyngor Sir Wexford yn Iwerddon.

Bydd BUCANIER yn:

DARPARU dosbarthiadau meistr mewn arloesedd.

CYNNIG mentora busnesau.

CREU rhwydweithiau newydd rhwng Cymru ac Iwerddon a fydd yn cynorthwyo mentrau yn yr un sectorau, rhannu gwybodaeth, cynyddu masnach draws-ffiniol a chreu swyddi newydd.

BUDDSODDI mewn syniadau ar gyfer datblygu dylunio a phrofi cynhyrchion newydd.

CYMHWYSO arloesedd seiliedig ar ddylunio i ddod â chynnyrch/gwasanaeth newydd yn agosach i’r farchnad fasnachol.

BUCANIER divider

Pedwar Piler o Bucanier

Mae gan BUCANIER bedwar prif biler a fydd yn cael eu defnyddio i gryfhau ymchwil, datblygiad technolegol ac arloesedd

PROSES ARLOESEDD

Cyflwyno fframwaith arloesedd i helpu busnesau i ddeall y broses a’r arferion sydd eu hangen i greu syniadau newydd am gynnyrch a gwasanaethau a.

MEDDWL AM DDYLUNIO

Defnyddio gofodau gwneuthurwr dylunio a mentoriaid dylunio i gael mewnwelediad i’r syniad drwy ymchwil dylunio, syniadolaeth, mireinio.

MASNACHEIDDIO

Cynorthwyo sefydliadau i gyflwyno eu syniadau i’r farchnad fasnachol. Bydd ymarferwyr profiadol yn cynorthwyo i alluogi, hwyluso a herio materion.

CLYSTYRAU A RHWYDWEITHIO

Creu rhwydweithiau arloesi traws-ffiniol sector benodol i hyrwyddo rhannu syniadau, trosglwyddo gwybodaeth.

Pedwar Piler o Bucanier

Mae gan BUCANIER bedwar prif biler a fydd yn cael eu defnyddio i gryfhau ymchwil, datblygiad technolegol ac arloesedd

PROSES ARLOESEDD

Cyflwyno fframwaith arloesedd i helpu busnesau i ddeall y broses a’r arferion sydd eu hangen i greu syniadau newydd am gynnyrch a gwasanaethau a.

MEDDWL AM DDYLUNIO

Defnyddio gofodau gwneuthurwr dylunio a mentoriaid dylunio i gael mewnwelediad i’r syniad drwy ymchwil dylunio, syniadolaeth, mireinio.

MASNACHEIDDIO

Cynorthwyo sefydliadau i gyflwyno eu syniadau i’r farchnad fasnachol. Bydd ymarferwyr profiadol yn cynorthwyo i alluogi, hwyluso a herio materion.

CLYSTYRAU A RHWYDWEITHIO

Creu rhwydweithiau arloesi traws-ffiniol sector benodol i hyrwyddo rhannu syniadau, trosglwyddo gwybodaeth.

BUCANIER mobile home about

AM FWY O WYBODAETH

CYSYLLTWCH EICH LLEOL

GWEINYDDWR PROSIECT

Pembrokeshire
Peter Lord
Tel: +44 1646 689303
peter.lord@pembrokeshire.gov.uk

Swansea University
Sally-Anne Gates
Tel: +44 1792 606359
Sally-Anne.gates@swansea.ac.uk

Carmarthenshire County Council
Elliott Boyd
Tel: +44 1554 742535
EJBoyd@carmartheshire.gov.uk

 

 

Institute of Technology Carlow
Antoinette Jordan
Tel: +353 59 917 5078
Antoinette.jordan@itcarlow.ie

Wexford County Council
Siobhan Gethings
Tel: +353 53 9196025
siobhan.gethings@wexfordcoco.ie

Bord Iascaigh Mhara
Dr Jeanne Gallagher
Tel: +353 1 214 4124
Jeanne.Gallagher@bim.ie