DIGWYDDIAD CLOI

Rydym yn falch iawn o’ch gwahodd i ddod i Ddigwyddiad Terfynu Prosiect BUCANIER ar 27 Ionawr 2021, rhwng 2.30pm a 4.00pm. Bydd y Digwyddiad Terfynu yn dod â phartneriaid, cyfranogwyr, mentoriaid a rhanddeiliaid ynghyd i rannu llwyddiant y prosiect a’r busnesau y mae wedi eu cefnogi. Bydd y digwyddiad hwn yn ddathliad o’r hyn yr ydym i gyd wedi’i gyflawni gyda’n gilydd rhwng 2017 a 2021.

Gobeithio y gallwch chi fod yn bresennol!

Yn ystod ein digwyddiad ar-lein, bydd siaradwyr gwadd yn ymuno â ni a byddwn yn arddangos amrywiaeth o fideos am straeon o lwyddiant gan ein Cyfranogwyr Busnesau Bach a Chanolig yng Nghymru ac Iwerddon, yn ogystal â’n FIDEO ETIFEDDIAETH, sy’n crynhoi’r prosiect cyfan.

Archebwch eich lle heddiw!

Cymerwch ofal a chadwch yn ddiogel.

This item is also available in English/ Mae’r eitem hon ar gael yn Saesneg hefyd

Croeso i Bucanier

Mae BUCANIER (Building Clusters and Networks in Innovation Enterprise and Research) yn bwriadu cynorthwyo busnesau bychain sydd ar arfordir Môr Iwerydd dros y tair blynedd nesaf. Bydd y prosiect yn gweithio yn y sectorau twf allweddol yn economïau Cymru ac Iwerddon, sef bwyd a diod, gwyddorau bywyd ac ynni adnewyddadwy. Bydd yn ceisio cynyddu gallu arloesedd mewn busnesau bychain drwy gydweithio â sefydliadau Addysg Uwch a chyrff cyhoeddus eraill i hybu cynhyrchedd ar draws Iwerddon a Chymru.

Bydd y prosiect yn gweld y partner arweiniol, sef Cyngor Sir Penfro, yn ymuno â Sefydliad Gwyddorau Bywyd Abertawe a Chyngor Sir Gâr yng Nghymru ac Institute of Technology Carlow, Bord Iascaigh Mhara a Chyngor Sir Wexford yn Iwerddon.

Bydd BUCANIER yn:

DARPARU dosbarthiadau meistr mewn arloesedd.

CYNNIG mentora busnesau.

CREU rhwydweithiau newydd rhwng Cymru ac Iwerddon a fydd yn cynorthwyo mentrau yn yr un sectorau, rhannu gwybodaeth, cynyddu masnach draws-ffiniol a chreu swyddi newydd.

BUDDSODDI mewn syniadau ar gyfer datblygu dylunio a phrofi cynhyrchion newydd.

CYMHWYSO arloesedd seiliedig ar ddylunio i ddod â chynnyrch/gwasanaeth newydd yn agosach i’r farchnad fasnachol.

BUCANIER mobile home welcome

Croeso i Bucanier

Mae BUCANIER (Building Clusters and Networks in Innovation Enterprise and Research) yn bwriadu cynorthwyo busnesau bychain sydd ar arfordir Môr Iwerydd dros y tair blynedd nesaf. Bydd y prosiect yn gweithio yn y sectorau twf allweddol yn economïau Cymru ac Iwerddon, sef bwyd a diod, gwyddorau bywyd ac ynni adnewyddadwy. Bydd yn ceisio cynyddu gallu arloesedd mewn busnesau bychain drwy gydweithio â sefydliadau Addysg Uwch a chyrff cyhoeddus eraill i hybu cynhyrchedd ar draws Iwerddon a Chymru.

Bydd y prosiect yn gweld y partner arweiniol, sef Cyngor Sir Penfro, yn ymuno â Sefydliad Gwyddorau Bywyd Abertawe a Chyngor Sir Gâr yng Nghymru ac Institute of Technology Carlow, Bord Iascaigh Mhara a Chyngor Sir Wexford yn Iwerddon.

Bydd BUCANIER yn:

DARPARU dosbarthiadau meistr mewn arloesedd.

CYNNIG mentora busnesau.

CREU rhwydweithiau newydd rhwng Cymru ac Iwerddon a fydd yn cynorthwyo mentrau yn yr un sectorau, rhannu gwybodaeth, cynyddu masnach draws-ffiniol a chreu swyddi newydd.

BUDDSODDI mewn syniadau ar gyfer datblygu dylunio a phrofi cynhyrchion newydd.

CYMHWYSO arloesedd seiliedig ar ddylunio i ddod â chynnyrch/gwasanaeth newydd yn agosach i’r farchnad fasnachol.

BUCANIER divider

Pedwar Piler o Bucanier

Mae gan BUCANIER bedwar prif biler a fydd yn cael eu defnyddio i gryfhau ymchwil, datblygiad technolegol ac arloesedd

PROSES ARLOESEDD

Cyflwyno fframwaith arloesedd i helpu busnesau i ddeall y broses a’r arferion sydd eu hangen i greu syniadau newydd am gynnyrch a gwasanaethau a.

MEDDWL AM DDYLUNIO

Defnyddio gofodau gwneuthurwr dylunio a mentoriaid dylunio i gael mewnwelediad i’r syniad drwy ymchwil dylunio, syniadolaeth, mireinio.

MASNACHEIDDIO

Cynorthwyo sefydliadau i gyflwyno eu syniadau i’r farchnad fasnachol. Bydd ymarferwyr profiadol yn cynorthwyo i alluogi, hwyluso a herio materion.

CLYSTYRAU A RHWYDWEITHIO

Creu rhwydweithiau arloesi traws-ffiniol sector benodol i hyrwyddo rhannu syniadau, trosglwyddo gwybodaeth.

Pedwar Piler o Bucanier

Mae gan BUCANIER bedwar prif biler a fydd yn cael eu defnyddio i gryfhau ymchwil, datblygiad technolegol ac arloesedd

PROSES ARLOESEDD

Cyflwyno fframwaith arloesedd i helpu busnesau i ddeall y broses a’r arferion sydd eu hangen i greu syniadau newydd am gynnyrch a gwasanaethau a.

MEDDWL AM DDYLUNIO

Defnyddio gofodau gwneuthurwr dylunio a mentoriaid dylunio i gael mewnwelediad i’r syniad drwy ymchwil dylunio, syniadolaeth, mireinio.

MASNACHEIDDIO

Cynorthwyo sefydliadau i gyflwyno eu syniadau i’r farchnad fasnachol. Bydd ymarferwyr profiadol yn cynorthwyo i alluogi, hwyluso a herio materion.

CLYSTYRAU A RHWYDWEITHIO

Creu rhwydweithiau arloesi traws-ffiniol sector benodol i hyrwyddo rhannu syniadau, trosglwyddo gwybodaeth.

BUCANIER mobile home about

AM FWY O WYBODAETH

CYSYLLTWCH EICH LLEOL

GWEINYDDWR PROSIECT

Pembrokeshire
Peter Lord
Tel: +44 1646 689303
peter.lord@pembrokeshire.gov.uk

Swansea University
Sally-Anne Gates
Tel: +44 1792 606359
Sally-Anne.gates@swansea.ac.uk

Carmarthenshire County Council
Elliott Boyd
Tel: +44 1554 742535
EJBoyd@carmartheshire.gov.uk

 

 

Institute of Technology Carlow
Antoinette Jordan
Tel: +353 59 917 5078
Antoinette.jordan@itcarlow.ie

Wexford County Council
Siobhan Gethings
Tel: +353 53 9196025
siobhan.gethings@wexfordcoco.ie

Bord Iascaigh Mhara
Dr Jeanne Gallagher
Tel: +353 1 214 4124
Jeanne.Gallagher@bim.ie