Skip to main content

Cyfres Pynciau bach BUCANIER – Arloesedd a Datblygu Cynhyrchion

Cyfres Pynciau bach BUCANIER – Arloesedd a Datblygu Cynhyrchion

Mae’n bleser gennym ni ddarparu ein Cyfres Pynciau bach BUCANIER lle byddwn ni’n rhannu gwybodaeth allweddol am y pynciau yr oedd yr angen mwyaf am gymorth  ar eu cyfer yn ôl ein cyfranogwyr. 

Mae’r gyfres ar gael ar ffurf dogfen pdf y gallwch chi ei chadw, ei rhannu, ei lawrlwytho a’i defnyddio fel sy’n gyfleus i chi. 

Lawrlwythwch y fersiwn Saesneg  Cymraeg yma 

Mae’r pynciau isod wedi’u cynnwys yn y gyfres Arloesedd a Datblygu Cynhyrchion

·       Pam bod angen i chi wneud hyn

·       Datblygu Cynnyrch

·       Arloesi mewn Cynhyrchion

·       Cynhyrchu Syniadau – Syniadaeth

·       Dilysu’r Farchnad

·       SCAMPER

·       Nodweddion, Priodoleddau a Manteision

·       Profi Cynnyrch neu Wasanaeth

·       Profi’r Farchnad

·       Lansiad – Sicrhau Enillion

Leave a Reply

X