Skip to main content

Cyfres Pynciau Bach BUCANIER – Cyllid ac Ariannu

By 15th Hydref 2020Hydref 19th, 2020BUCANIER Updates

Cyfres Pynciau bach BUCANIER – Cyllid ac Ariannu

Mae’n bleser gennym ni ddarparu ein Cyfres Pynciau bach BUCANIER lle byddwn ni’n rhannu gwybodaeth allweddol am y pynciau yr oedd yr angen mwyaf am gymorth  ar eu cyfer yn ôl ein cyfranogwyr. 

 

Mae’r gyfres ar gael ar ffurf dogfen pdf y gallwch chi ei chadw, ei rhannu, ei lawrlwytho a’i defnyddio fel sy’n gyfleus i chi. 

Lawrlwythwch y fersiwn Saesneg  Cymraeg yma 

 

Mae’r pynciau isod wedi’u cynnwys yn y gyfres Cyllid ac Ariannu: 

·       Trosolwg 

·       Benthyciadau Masnachol 

·       Cyllid Asedau 

·       Cyllid Anfonebau  

·       Benthyciadau Stoc   

·       Gorddrafft Banc 

·       Cardiau Credyd Busnes 

·       Cyllid Ecwiti  

·       Cyfalaf Menter 

·       Masnach Ryngwladol 

·       Grantiau 

·       Credydau Treth Ymchwil a Datblygu 

Leave a Reply

X