Skip to main content

Cyfres Pynciau bach BUCANIER – Marchnata ym Myd COVID-19

Cyfres Pynciau bach BUCANIER – Marchnata ym Myd COVID-19

Mae’n bleser gennym ni ddarparu ein Cyfres Pynciau bach BUCANIER lle byddwn ni’n rhannu gwybodaeth allweddol am y pynciau yr oedd yr angen mwyaf am gymorth  ar eu cyfer yn ôl ein cyfranogwyr. 

 Mae’r gyfres ar gael ar ffurf dogfen pdf y gallwch chi ei chadw, ei rhannu, ei lawrlwytho a’i defnyddio fel sy’n gyfleus i chi. 

Lawrlwythwch y fersiwn Saesneg  Cymraeg yma 

 

Mae’r pynciau isod wedi’u cynnwys yn y gyfres Marchnata ym Myd COVID-19: 

  • Dadansoddi’r Farchnad – Y Tu Hwnt i’ch Busnes.
  • Dadansoddi’r Farchnad – Y Tu Mewn i’ch Busnes.
  • Cynllunio – Meysydd Penderfyniadau.
  • Cynllunio – Gweithredu.
  • Cam Gweithredu – Rhwydweithio.
  • Cam Gweithredu – Cysylltiadau Cyhoeddus
  • Cam Gweithredu – Y Cyfryngau Digidol
  • Cam Gweithredu – Cyfryngau Cymdeithasol
  • Rheoli – Mesur Gweithgarwch
  • Rheoli – Mesur Allbynnau

Leave a Reply

X