Skip to main content

DIGWYDDIAD DIGIDOL BUCANIER | ADEILADU BUSNES LLWYDDIANNUS AR-LEIN

DIGWYDDIAD DIGIDOL BUCANIER | ADEILADU BUSNES LLWYDDIANNUS AR-LEIN

Gweithdy drwy’r dydd ar fasnachu ar-lein, yn ymdrin â brandio, gwefannau a marchnata digidol i dyfu eich busnes.

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin wedi gweithio gyda BUCANIER, Web Adept, Highly a Darwin Gray i’ch helpu chi ddeall y byd masnachu ar-lein ac e-fasnach yn well.

Wrth i COVID-19 barhau i fod yn her i fusnesau, mae llawer yn cynnig eu cynnyrch a gwasanaethau ar-lein. Rydym hefyd yn gweld nifer o fusnesau newydd yn cyflwyno eu hunain ar-lein.

Mae ein diwrnod, ‘Adeiladu busnes llwyddiannus ar-lein’ wedi’i ddylunio i’ch helpu chi ddeall pwrpas eich brand, yr opsiynau sydd gennych i fasnachu ar-lein, yr agweddau cyfreithiol i’w hystyried a sut allwch chi dyfu eich busnes yn ddigidol.

Os ydych eisoes yn masnachu ar-lein, neu ar fin cychwyn gwneud hynny, dewch i ymuno â’n sesiynau a chwrdd â’r arbenigwyr digidol.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

9:25am – Mewngofnodi

9:30am – Croeso gan Gwenllian Thomas, Cydlynydd Ymgysylltu Menter

9:35am – Brandio: Y pwysigrwydd o adeiladu brand credadwy ar-lein. Daniel Patterson, Highly

10:35am – Archwilio llwyfannau gwerthu ar-lein. Angus Findlay, Web Adept

(11:35am *Egwyl hamddenol 10 munud*)

11:45am – Sylfaen gwefan dda. Angus Findlay, Web Adept

12:45 * Egwyl Cinio ½ Awr*

1:15pm – Masnachu ar-lein: Canllaw cam wrth gam cyfreithiol, Tegen Quinn, Uwch Gydmaith, Darwin Gray

2:15pm – Trosolwg o farchnata digidol. Angus Findlay, Web Adept

(3:15pm *Egwyl hamddenol 10 munud*)

3:25pm – Holi ac Ateb gyda siaradwr gwadd

4pm – Cau, Gwenllian Thomas

Darperir un ddolen i Zoom ar gyfer y diwrnod llawn.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad?

Mae’r gweithdy hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd eisoes yn masnachu ar-lein ac eisiau datblygu eu busnes presennol. Fodd bynnag, mae croeso i chi ymuno â ni os ydych yng nghanol creu busnes newydd hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gweithdai Hwb Menter Caerfyrddin Ffocws yn agored i bawb, ond fe’u hanelir yn bennaf at fusnesau newydd a busnesau yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

********

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

**

 

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy’n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae’r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae’r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu’ch lle.

Leave a Reply

X