Skip to main content

Digwyddiad Digidol BUCANIER – Diwrnod Cyfryngau Cymdeithasol i Roi Hwb i’ch busnes

Digwyddiad Digidol BUCANIER – Diwrnod Cyfryngau Cymdeithasol i Roi Hwb i’ch busnes

Gweithdy diwrnod cyfan ar y cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter.

Mae Hwb Menter Caerfyrddin wedi ymuno â BUCANIER i archwilio byd y cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol.

Mae gennym gyfres o weithdai wedi’u trefnu i roi cipolwg i chi ar bob cyfrwng a sut y gellir eu defnyddio’n effeithiol er mwyn rhoi hwb i berfformiad eich busnes. Bydd gennych fynediad at arbenigwyr a fydd yn rhannu offer ac awgrymiadau ynghylch sut i reoli a thyfu eich busnes ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Bydd ein siaradwyr yn cynnig trosolwg o Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter.

Byddwn yn archwilio manylion sut y gallwch ddefnyddio’r cyfryngau hyn er mwyn denu cynulleidfa, datblygu eich brand ar-lein, anfon traffig i’ch gwefan a throsi’r rhain yn werthiannau.

Os hoffech chi dyfu eich presenoldeb ar-lein, dewch i ymuno â’n gweithdy a chwrdd â’r arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Agenda

9:25yb – Mewngofnodi

9:30yb – Croeso gan Gwenllian Thomas, Cydlynydd Ymgysylltiad Menter

9:35yb – Persbectif entrepreneur ar y cyfryngau cymdeithasol: The Comms Creative Story, Helen Reynolds

10yb – Twitter – Sut i drydar eich ffordd drwy Twitter? Helen Reynolds, The Comms Creatives

(11:00yb *Egwyl hamddenol 10 munud*)

11:10yb – LinkedIn – Prif gynghorion i ehangu’ch presenoldeb ar-lein. Delyth Jones, Branching Out Europe

(11:55yb *Egwyl hamddenol 5 munud*)

12 canol dydd – LinkedIn – Adeiladu eich rhwydwaith a brand LinkedIn. Delyth Jones, Branch Out Europe

12:45yp * Egwyl cinio ½ Awr*

1:15yp – Facebook a Facebook Commerce i roi hwb i’ch camau cychwynnol. Charlie Young, Insynch

(2:15yp *Egwyl hamddenol 10 munud*)

2:25yp – Instagram: Tyfu eich cynulleidfa ar y gram. Charlie Young, Insynch

3:25yp – Sesiwn holi ac ateb gyda Natasha Moore, Vegan Filth.

4yp clo – Gwenllian Thomas

Darperir un ddolen i Zoom ar gyfer y diwrnod cyfan.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad?

Mae’r gweithdy’n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o’r cyfryngau cymdeithasol yn barod ac yn awyddus i ddatblygu eu platfformau cyfryngau cymdeithasol ymhellach.

Mae’r digwyddiad yn ddelfrydol ar gyfer busnesau cychwynnol, neu os ydych mewn busnes yn barod ac angen ychydig o arweiniad.

Cofrestrwch ar https://www.eventbrite.co.uk/e/diwrnod-cyfryngau-cymdeithasol-social-media-to-boost-your-business-tickets-122549989317

Leave a Reply

X