Skip to main content

* Gohiriwyd * MEDDYLIWCH YN DDIGIDOL – CYNHADLEDD MARCHNATA DIGIDOL 2020

By 21st Chwefror 2020Hydref 5th, 2020BUCANIER Updates

* Gohiriwyd * MEDDYLIWCH YN DDIGIDOL – CYNHADLEDD MARCHNATA DIGIDOL 2020

* POSTPONED * THINK DIGITAL – DIGITAL MARKETING CONFERENCE 2020

Dewch draw i Meddyliwch yn Ddigidol – digwyddiad marchnata digidol rhanbarthol sy’n rhoi cyfle i fusnesau bach ehangu eu gwybodaeth am bopeth digidol. Diwrnod ysbrydoledig o siaradwyr, gweithdai a chyfleoedd rhwydweithio, a fydd yn caniatáu i fusnesau archwilio technegau marchnata newydd a dysgu gan eraill. Bydd y diwrnod yn cynnwys sgwrs ‘na ddylid ei cholli’ gan Matt Navarra, wyneb cyfarwydd ym myd tueddiadau cyfryngau cymdeithasol a sylfaenydd y Geekout gyda Podcast Matt Navarra, yn ogystal â chyfraniad gan Garej Digidol Google , cyngor gwerthfawr ar greu gwefan , optimeiddio peiriannau chwilio, creu fideo a mwy.

 • Meddyliwch yn Ddigidol – Cynhadledd Marchnata Digidol 2020
 • 18fed Mawrth 2020 – 10yb – 4yp
 • Yr Egin, Coleg Heol y, Caerfyrddin, SA31 3EQ

Bydd y diwrnod yn cynnwys:

 • Tueddiadau Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer busnesau bach yn 2020 gan Matt Navarra
 • Trosolwg o’r Strategaeth Marchnata Digidol gan Garej Digidol Google
 • Marchnata Digidol o safbwynt lleol – yn cynnwys Coastal Foraging gan Craig a Crwst
 • Gweithdy – Gwefannau ar gyfer busnesau bach
 • Gweithdy – Sut i ddefnyddio fideo mewn marchnata digidol
 • Optimeiddio Peiriannau Chwilio – Sefydlu eich gweithdy rhestru ‘Google fy musnes’
 • Arddangoswyr gan gynnwys Busnes Cymru, Cyflymu Cymru i Fusnesau, Hwb Ffocws Caerfyrddin, Cywain a mwy

Mae’r digwyddiad wedi’i anelu at fusnesau o bob rhan o Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro ac mae AM DDIM i’w fynychu.

Er mwyn archebu safle, cofrestrwch ar (nodwch ddolen eventbrite)

Bydd lluniaeth yn cael ei gynnwys trwy gydol y dydd.

https://www.eventbrite.co.uk/e/think-digital-south-west-wales-2020-tickets-95243310305

_____________________________________________________________________

Come along to Think Digital – a regional digital marketing event providing small businesses with an opportunity to expand their knowledge on all things digital. An inspiring day of speakers, workshops and networking opportunities, which will allow businesses to explore new marketing techniques and learn from others. The day will include a ‘not to be missed’ talk by Matt Navarra, a familiar face in the world of social media trends and founder of the Geekout with Matt Navarra Podcast, as well as contribution from Google Digital Garage, valuable advice on website creation, SEO, Video creation and more.

The day will feature:

 • Social Media trends for small businesses in 2020 with Matt Navarra
 • Digital Marketing Strategy overview from Google Digital Garage
 • Digital Marketing from a local perspective – featuring Coastal Foraging by Craig and Crwst
 • Websites for small businesses workshop
 • How to use video in digital marketing workshop
 • Search Engine Optimisation – Setting up your Google my Business listing workshop
 • Exhibitors including Business Wales Superfast, Focus Hub Carmarthen, Cywain and more

The event is aimed at businesses from across Swansea, Carmarthenshire and Pembrokeshire and is FREE to attend.

Refreshments will be included throughout the day.

Leave a Reply

X