Business Growth Masterclasses

Business Growth Masterclasses

Please see below an excellent opportunity for networking and increasing knowledge by attending business growth masterclasses held at the Beacon, Llanelli. Please see link below for more information and the link to register on event bright.

https://www.businessgrowthmasterclass.wales

https://www.eventbrite.co.uk/e/business-growth-masterclass-series-tickets-48056317740

This workshop is sponsored by the BUCANIER project which is funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Cooperation Programme’.

Kind Regards

Rhian

 

Bore Da

Gweler y ddolen isod am cyfle gwych i  rhwydweithio a chynyddu gwybodaeth gan mynychu dosbarth meistr yn twf busnes yn y Goledu, Llanelli. Mae rhagor a manylion isod ar ddolen i cofrestru at event bright.

https://www.businessgrowthmasterclass.wales

https://www.eventbrite.co.uk/e/business-growth-masterclass-series-tickets-48056317740

Mae’r gweithdy hyn yn cael i noddu gan prosiect BUCANIER sydd yn arianni gan y Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy’r rhaglen Cydweithrediad Iwerddon Cymru.

Diolch

Rhian

 

Swyddog Bucanier/Bucanier Officer

Cyngor Sir Gaerfyrddin/Carmarthenshire County Council

Parc Amanwy/Parc Amanwy

Heol Newydd/New Road

Rhydaman/Ammanford

SA18 3EP

01554 742516

Ext 3516

Leave a Reply

X