BUCANIER bord logo

BORD IASCAIGH MHARA

Bord Iascaigh Mhara Mae BIM yn helpu i ddatblygu Diwydiant Bwyd Môr Iwerddon drwy ddarparu arbenigedd technegol, cymorth busnes, cyllid, hyfforddiant a hyrwyddo arfer amgylcheddol cyfrifol. Mae BIM yn cefnogi twf diwydiant bwyd môr Iwerddon, gyda ffocws ar gynyddu proffidioldeb a chyflogaeth yn y sector. Mae’n rhoi cymorth i gwmnïau bwyd môr drwy amrywiaeth o wasanaethau masnachol.

Cenhadaeth BIM yw tyfu diwydiant bwyd môr ffyniannus yn Iwerddon; ehangu’r sylfaen deunydd crai, ychwanegu gwerth a datblygu cadwyni cyflenwi effeithlon sydd gyda’i gilydd yn cyrraedd targedau Cynhaeaf Bwyd 2020 y Llywodraeth ar gyfer bwyd môr ac yn creu swyddi cynaliadwy.

Mae swyddogion rhanbarthol BIM, sy’n gweithio o amgylch yr arfordir, yn cynnig gwasanaeth mentora proffesiynol ymarferol mewn cynllunio busnes, adnabod cyfleoedd marchnad newydd a brandio, yn ogystal â chynghori ar gyllid – a’r cyfan sy’n galluogi cwmnïau i dyfu’n gyflymach nag y gallent ar eu pen eu hunain. Gall ein swyddogion rhanbarthol eich cyfeirio at ein hamrywiaeth o fusnesau. Panel Cymorth Mentora Busnes: Lle bo’n ofynnol, gall BIM gynnig i gwmnïau cleient hyd at dri diwrnod o gymorth mentora busnes gyda phanel o fentoriaid busnes allanol.

Rydym yn helpu i ddatblygu diwydiant bwyd môr Iwerddon drwy ddarparu:

  • cyllid
  • hyfforddiant
  • a thrwy hyrwyddo arferion amgylcheddol cyfrifol
  • arbenigedd technegol
  • cymorth busnes

Trish Daly

Dr Jeanne Gallagher

BUCANIER bord bottom img