PROSIECT BUCANIER WEDI’I LANSIO

Lansiwyd Prosiect BUCANIER yn llwyddiannus yng Nghyngor Sir Wexford ddydd Gwener, 23 Mawrth.

Agorwyd y digwyddiad gan John Hegarty, sef Cadeirydd Cyngor Sir Wexford, ac estynnwyd croeso i bawb gan Dr Patricia Mulcahy, sef Llywydd Institute of Technology Carlow, a Jim O’Toole, sef Prif Weithredwr Bord Iascaigh Mhara.

Roedd partneriaid Prosiect BUCANIER o Gymru yn bresennol yn y digwyddiad, ynghyd â busnesau o’r sectorau Bwyd a Diod, Gwyddorau Bywyd ac Ynni Adnewyddadwy, a chynrychiolwyr o’r llywodraeth ac o asiantaethau taleithiau eraill.

Rhannodd Bobby Kerr, sef y siaradwr gwadd, 10 o’i gynghorion gorau ynghylch bywyd â’r gynulleidfa. Dyma ddwy enghraifft oedd ganddo: ‘Byddwch yn arloesol drwy’r amser – mae bob amser ffordd well i’w chael’ a ‘Rhwydweithiwch – dysgwch oddi wrth eraill’.

 

Mae BUCANIER bellach yn RECRIWTIO BBaCh ar gyfer y rhaglen.

Croeso i Bucanier

Mae BUCANIER (Building Clusters and Networks in Innovation Enterprise and Research) yn bwriadu cynorthwyo busnesau bychain sydd ar arfordir Môr Iwerydd dros y tair blynedd nesaf. Bydd y prosiect yn gweithio yn y sectorau twf allweddol yn economïau Cymru ac Iwerddon, sef bwyd a diod, gwyddorau bywyd ac ynni adnewyddadwy. Bydd yn ceisio cynyddu gallu arloesedd mewn busnesau bychain drwy gydweithio â sefydliadau Addysg Uwch a chyrff cyhoeddus eraill i hybu cynhyrchedd ar draws Iwerddon a Chymru.

Bydd y prosiect yn gweld y partner arweiniol, sef Cyngor Sir Penfro, yn ymuno â Sefydliad Gwyddorau Bywyd Abertawe a Chyngor Sir Gâr yng Nghymru ac Institute of Technology Carlow, Bord Iascaigh Mhara a Chyngor Sir Wexford yn Iwerddon.

Bydd BUCANIER yn:

DARPARU dosbarthiadau meistr mewn arloesedd.

CYNNIG mentora busnesau.

CREU rhwydweithiau newydd rhwng Cymru ac Iwerddon a fydd yn cynorthwyo mentrau yn yr un sectorau, rhannu gwybodaeth, cynyddu masnach draws-ffiniol a chreu swyddi newydd.

BUDDSODDI mewn syniadau ar gyfer datblygu dylunio a phrofi cynhyrchion newydd.

CYMHWYSO arloesedd seiliedig ar ddylunio i ddod â chynnyrch/gwasanaeth newydd yn agosach i’r farchnad fasnachol.

BUCANIER mobile home welcome

Croeso i Bucanier

Mae BUCANIER (Building Clusters and Networks in Innovation Enterprise and Research) yn bwriadu cynorthwyo busnesau bychain sydd ar arfordir Môr Iwerydd dros y tair blynedd nesaf. Bydd y prosiect yn gweithio yn y sectorau twf allweddol yn economïau Cymru ac Iwerddon, sef bwyd a diod, gwyddorau bywyd ac ynni adnewyddadwy. Bydd yn ceisio cynyddu gallu arloesedd mewn busnesau bychain drwy gydweithio â sefydliadau Addysg Uwch a chyrff cyhoeddus eraill i hybu cynhyrchedd ar draws Iwerddon a Chymru.

Bydd y prosiect yn gweld y partner arweiniol, sef Cyngor Sir Penfro, yn ymuno â Sefydliad Gwyddorau Bywyd Abertawe a Chyngor Sir Gâr yng Nghymru ac Institute of Technology Carlow, Bord Iascaigh Mhara a Chyngor Sir Wexford yn Iwerddon.

Bydd BUCANIER yn:

DARPARU dosbarthiadau meistr mewn arloesedd.

CYNNIG mentora busnesau.

CREU rhwydweithiau newydd rhwng Cymru ac Iwerddon a fydd yn cynorthwyo mentrau yn yr un sectorau, rhannu gwybodaeth, cynyddu masnach draws-ffiniol a chreu swyddi newydd.

BUDDSODDI mewn syniadau ar gyfer datblygu dylunio a phrofi cynhyrchion newydd.

CYMHWYSO arloesedd seiliedig ar ddylunio i ddod â chynnyrch/gwasanaeth newydd yn agosach i’r farchnad fasnachol.

BUCANIER divider

Pedwar Piler o Bucanier

Mae gan BUCANIER bedwar prif biler a fydd yn cael eu defnyddio i gryfhau ymchwil, datblygiad technolegol ac arloesedd

PROSES ARLOESEDD

Cyflwyno fframwaith arloesedd i helpu busnesau i ddeall y broses a’r arferion sydd eu hangen i greu syniadau newydd am gynnyrch a gwasanaethau a.

MEDDWL AM DDYLUNIO

Defnyddio gofodau gwneuthurwr dylunio a mentoriaid dylunio i gael mewnwelediad i’r syniad drwy ymchwil dylunio, syniadolaeth, mireinio.

MASNACHEIDDIO

Cynorthwyo sefydliadau i gyflwyno eu syniadau i’r farchnad fasnachol. Bydd ymarferwyr profiadol yn cynorthwyo i alluogi, hwyluso a herio materion.

CLYSTYRAU A RHWYDWEITHIO

Creu rhwydweithiau arloesi traws-ffiniol sector benodol i hyrwyddo rhannu syniadau, trosglwyddo gwybodaeth.

Pedwar Piler o Bucanier

Mae gan BUCANIER bedwar prif biler a fydd yn cael eu defnyddio i gryfhau ymchwil, datblygiad technolegol ac arloesedd

PROSES ARLOESEDD

Cyflwyno fframwaith arloesedd i helpu busnesau i ddeall y broses a’r arferion sydd eu hangen i greu syniadau newydd am gynnyrch a gwasanaethau a.

MEDDWL AM DDYLUNIO

Defnyddio gofodau gwneuthurwr dylunio a mentoriaid dylunio i gael mewnwelediad i’r syniad drwy ymchwil dylunio, syniadolaeth, mireinio.

MASNACHEIDDIO

Cynorthwyo sefydliadau i gyflwyno eu syniadau i’r farchnad fasnachol. Bydd ymarferwyr profiadol yn cynorthwyo i alluogi, hwyluso a herio materion.

CLYSTYRAU A RHWYDWEITHIO

Creu rhwydweithiau arloesi traws-ffiniol sector benodol i hyrwyddo rhannu syniadau, trosglwyddo gwybodaeth.

BUCANIER mobile home about

AM FWY O WYBODAETH

CYSYLLTWCH EICH LLEOL

GWEINYDDWR PROSIECT

Pembrokeshire
Peter Lord
Tel: +44 1646 689303
peter.lord@pembrokeshire.gov.uk

Swansea University
Fern Davies
Tel: +44 1792 606722
f.b.davies@swansea.ac.uk

Carmarthenshire County Council
Elliott Boyd
Tel: +44 1554 742535
EJBoyd@carmartheshire.gov.uk

 

 

Institute of Technology Carlow
Chris Uys
Tel: +353 59 917 5078
Chris.Uys@itcarlow.ie

Wexford County Council
Siobhan Gethings
Tel: +353 53 9196025
siobhan.gethings@wexfordcoco.ie

Bord Iascaigh Mhara
Fergal O’ Driscoll
Tel: +353 1 2144152
Fergal.ODriscoll@BIM.ie