BUCANIER Carmarthenshire logo

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor rhagweithiol, uchel ei berfformiad yw Cyngor Sir Caerfyrddin, sy’n anelu at ddarparu gwasanaethau o ansawdd a sicrhau bod Sir Gâr yn lle gwell i fyw, gweithio a mwynhau
amser hamdden. Mae CSC yn cydnabod ei fod yn dibynnu ar ymroddiad a gwaith caled ei gyflogeion er mwyn
darparu’r gwasanaethau hyn, a’i nod yw cefnogi’r cyflogeion hyn ym mhob cyfnod o’u gyrfaoedd.

BUCANIER Barry

Barry Hale

Mae Barry Hale wedi gweithio mewn amryw swyddi cynghori a rheoli yn y meysydd datblygu economaidd a chymorth busnes ers 20 mlynedd a rhagor. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n cynorthwyo cannoedd o fusnesau i sefydlu neu dyfu a bu’n rhan o lawer o rwydweithiau perthnasol y gall eu defnyddio oll i gefnogi cyflenwi BUCANIER.

Ffôn: +44 1554 748813
E-bost: BHale@carmarthenshire.gov.uk

BUCANIER bord bottom img
BUCANIER SRA logo
BUCANIER EFIW logo
BUCANIER ERDF logo
BUCANIER IESIFP logo