BUCANIER Carmarthenshire logo

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor rhagweithiol, uchel ei berfformiad yw Cyngor Sir Caerfyrddin, sy’n anelu at ddarparu gwasanaethau o ansawdd a sicrhau bod Sir Gâr yn lle gwell i fyw, gweithio a mwynhau
amser hamdden. Mae CSC yn cydnabod ei fod yn dibynnu ar ymroddiad a gwaith caled ei gyflogeion er mwyn
darparu’r gwasanaethau hyn, a’i nod yw cefnogi’r cyflogeion hyn ym mhob cyfnod o’u gyrfaoedd.

BUCANIER Rhian

Rhian Richards

Rhian Richards yw Swyddog Bucanier yn nhîm Datblygu Economaidd Cyngor Sir Caerfyrddin. Cyflawnodd Rhian BSc mewn Gwyddorau Defnyddwyr ac mae ganddi gefndir o weithio gyda busnesau, ymgysylltu â’r gymuned ac addysg. Mae Rhian wedi ymrwymo i gefnogi busnesau bach a chanolig a mentrau cymdeithasol i gynyddu eu gallu i arloesi drwy gydweithio.

Ffôn: +44 01554 742516
E-bost: RRichards@carmarthenshire.gov.uk

BUCANIER Barry

Barry Hale

Mae Barry Hale wedi gweithio mewn amryw swyddi cynghori a rheoli yn y meysydd datblygu economaidd a chymorth busnes ers 20 mlynedd a rhagor. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n cynorthwyo cannoedd o fusnesau i sefydlu neu dyfu a bu’n rhan o lawer o rwydweithiau perthnasol y gall eu defnyddio oll i gefnogi cyflenwi BUCANIER.

Ffôn: +44 1554 748813
E-bost: BHale@carmarthenshire.gov.uk

BUCANIER bord bottom img
BUCANIER SRA logo
BUCANIER EFIW logo
BUCANIER ERDF logo
BUCANIER IESIFP logo