– – – –

Ymunwch â Hwb Menter Caerfyrddin a BUCANIER wrth i ni groesawu tair siaradwraig ysgogol a busnesau sydd wedi ennill gwobrau i’n helpu i ddathlu’r Wythnos Fenter Genedlaethol. Mae’r gynhadledd ‘Merched yn Rheoli eu Hunain’ wedi cael ei lansio i ddathlu ac annog entrepreneuriaeth ymysg merched yng Nghymru. Yn anffodus ni chawn gwrdd â phawb wyneb yn wyneb yn 2020, ar ddydd Mawrth 17 Tachwedd byddwn yn croesawu tri entrepreneur ar-lein:

  • Kelly Davies, cyd-sylfaenydd The Good Wash Company;
  • Marian Evans, sylfaenydd Elevate BC a pherchennog Castell Llansteffan;
  • Elinor Davies -Farn, perchennog Olew.

Bydd Kelly, Marian ac Elinor yn rhannu eu straeon busnes, profiadau, heriau a’u prif gynghorion ynghylch cychwyn busnes. Mae’r digwyddiad hwn yn gynhwysol ag yn agored i ddynion hefyd, nid merched yn unig. Byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau ar Zoom neu deipio eich cwestiwn yn yr adran sgwrsio ar y diwrnod. Peidiwch â bod yn swil! Yn gyffredinol, mae merched yn wynebu mwy o rwystrau a diffyg hyder wrth gychwyn arni. Gan fod merched yn cael eu nodi fel grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol o ran cychwyn busnes, mae’r digwyddiad hwn wedi’i ddylunio er mwyn annog a chynnig cyfeiriad. Ymunwch â’n hentrepreneuriaid benywaidd dylanwadol a’n busnesau newydd mwyaf disglair er mwyn rhannu syniadau a theimlo wedi’ch ysbrydoli.

Ar gyfer pwy mae’r gweithdy hwn?

Mae’r gynhadledd yn agored i bawb ac yn rhad ac am ddim. Os ydych yn arwain busnes, menter fach, gyda syniad am fusnes neu eisiau rhwydweithio â’r gymuned leol, dewch i fwynhau a chael eich ysbrydoli. Mae croeso i bawb.

Archebwch eich lle heddiw!

Welcome To Bucanier

BUCANIER (Building Clusters and Networks in Innovation Enterprise and Research) aims to support small businesses on the Irish Sea border over the next three years. The project will work in the key growth sectors of the Welsh and Irish economies, food and drink, life sciences and renewable energy. It seeks to increase innovation capacity within small businesses by collaborating with Higher Education institutions and other public bodies to boost productivity across Ireland and Wales.

The project will see lead partner Pembrokeshire County Council join forces with Carmarthenshire County Council and Swansea Institute of Life Sciences in Wales and Institute of Technology Carlow, Bord Iascaigh Mhara and Wexford County Council in Ireland.

BUCANIER will:

DELIVER innovation master-classes.

OFFER business mentoring.

CREATE new networks between Wales and Ireland which are aimed at helping enterprises in the same sectors share knowledge, increase cross- border trade and create new jobs.

INVEST in ideas for design development & testing of new products.

APPLY design based innovation to bring new product/service ideas closer to the commercial market.

BUCANIER mobile home welcome

Welcome To Bucanier

BUCANIER (Building Clusters and Networks in Innovation Enterprise and Research) aims to support small businesses on the Irish Sea border over the next three years. The project will work in the key growth sectors of the Welsh and Irish economies, food and drink, life sciences and renewable energy. It seeks to increase innovation capacity within small businesses by collaborating with Higher Education institutions and other public bodies to boost productivity across Ireland and Wales.

The project will see lead partner Pembrokeshire County Council join forces with Carmarthenshire County Council and Swansea Institute of Life Sciences in Wales and Institute of Technology Carlow, Bord Iascaigh Mhara and Wexford County Council in Ireland.

BUCANIER will:

DELIVER innovation master-classes.
OFFER business mentoring.
CREATE new networks between Wales and Ireland which are aimed at helping enterprises in the same sectors share knowledge, increase cross- border trade and create new jobs.
INVEST in ideas for design development & testing of new products.
APPLY design based innovation to bring new product/service ideas closer to the commercial market.

BUCANIER divider

Four Pillars of Bucanier

BUCANIER has four main pillars which will be used to strengthen research, technological development and innovation

INNOVATION PROCESS

Introduce an innovation framework to help businesses understand the process and practices needed to create ideas for commercially viable products and services.

DESIGN THINKING

Use design maker spaces and mentors to gain insights into the idea through research, conceptualisation, product refinement and prototyping.

COMMERCIALISATION

Assist organisations in taking ideas to the commercial market. Experienced practitioners will help enable, facilitate and challenge key issues.

CLUSTERS & NETWORKS

Create sector specific cross-border innovation networks to promote sharing of ideas, knowledge transfer and build best practice.

Four Pillars of Bucanier

BUCANIER has four main pillars which will be used to strengthen research, technological development and innovation

INNOVATION PROCESS

Introduce an innovation framework to help businesses understand the process and practices needed to create ideas for commercially viable products and services.

DESIGN THINKING

Use design maker spaces and mentors to gain insights into the idea through research, conceptualisation, product refinement and prototyping.

COMMERCIALISATION

Assist organisations in taking ideas to the commercial market. Experienced practitioners will help enable, facilitate and challenge key issues.

CLUSTERS & NETWORKS

Create sector specific cross-border innovation networks to promote sharing of ideas, knowledge transfer and build best practice.

BUCANIER mobile home about

FOR MORE INFORMATION

CONTACT YOUR LOCAL

PROJECT OFFICER

Pembrokeshire County Council
Peter Lord
Tel: +44 1646 689303
peter.lord@pembrokeshire.gov.uk

Swansea University
Sally-Anne Gates
Tel: +44 1792 606359
Sally-Anne.gates@swansea.ac.uk

Carmarthenshire County Council
Elliott Boyd
Tel: +44 1554 742535
EJBoyd@carmartheshire.gov.uk

Institute of Technology Carlow
Antoinette Jordan
Tel: +353 59 917 5078
Antoinette.jordan@itcarlow.ie

Wexford County Council
Siobhan Gethings
Tel: +353 53 9196025
siobhan.gethings@wexfordcoco.ie

Bord Iascaigh Mhara
Dr Jeanne Gallagher
Tel: +353 1 214 4124
Jeanne.Gallagher@bim.ie