SUPPLIER TO BUYER | CYFLENWR I’R PRYNWR 2020

  • Wednesday 5th February 2020
  • 10.00am – 4.00pm
  • The Parkhouse Building, Withybush Showground, Haverfordwest

A Regional Tourism Trade Event – Come along and be inspired!

A trade exhibition for Regional suppliers especially for the hospitality and retail sector.

 

  • Dydd Mercher 5th Chwefror 2020
  • 10.00yb – 4.00yp
  • Yr Adeilad Parkhouse, Cae Sioe Llwynhelyg, Hwlffordd

Digwyddiad Masnach Twristiaeth Ranbarthol – Dewch I gael eich ysbrydoli!

Arddangosfa fasnach o gyflenwyr rhanbarthol yn arbennig ar gyfer y sector lletygarwch ac adwerthu.

 

 

Leave a Reply

X