BUCANIER swansea logo

Ysgol Feddygol / Prifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe wedi tyfu’n aruthrol, ac wedi cyrraedd ei huchelgais o fod ymhlith y 30 prifysgol orau a arweinir gan ymchwil yn nhabl cynghrair Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF2014). Sefydlwyd y Brifysgol ym 1920 ac mae ei chymuned yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gan gynnig y cydbwysedd cywir o addysgu ac ymchwil ardderchog, ac ansawdd bywyd rhagorol.

Gan gyfrannu at gyflawniadau Prifysgol Abertawe, gwnaeth Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe gynnydd mawr ymhen amser cymharol fyr. Yn 2001 sefydlodd ei Hysgol Glinigol ac mae bellach yn ymddangos yn gyson ymhlith 10 Ysgol Feddygol orau’r DU, a hefyd yn yr 2il safle ar gyfer ymchwil
cyffredinol ac yn 1af yn y DU am Amgylchedd Ymchwil (REF2014).

Mae prosiect BUCANIER yn rhan o Sefydliad Gwyddor Bywyd 2 Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, sef cyfleuster cydweithio ac ymchwilio unigryw sy’n dod ynghyd ag arbenigedd mewn ymchwil biofeddygol yn y labordy, iechyd cyhoeddus, gwyddorau poblogaeth, gwybodeg, a diwydiant, gan sicrhau effaith glinigol ar y byd go iawn.

BUCANIER Fern

Dr Fern Davies

Dr Fern Davies yw Swyddog Cymorth BUCANIER ar gyfer Sefydliad Gwyddor Bywyd (SGB) Prifysgol Abertawe. Ei phrif gyfrifoldeb yw gofalu am ardal weithrediadau Abertawe ar gyfer BUCANIER, sef cynyddu’r gallu arloesi ymhlith busnesau bach a chanolig a mentrau cymdeithasol drwy gydweithio. Mae SGB Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i greu amgylchedd lle mae ffiniau’r byd academaidd, diwydiant, y gwasanaeth iechyd a gweithredwyr eraill yn arloesi gyda’i gilydd. Mae cefndir Fern yn y byd academaidd a bu’n cydweithio â busnesau bach a chanolig a chyrff cefnogi. Mae ar fin cwblhau doethuriaeth mewn strategaeth fusnes, ac yn benodol busnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Ffôn: +44 01792 606722
E-bost: f.b.davies@swansea.ac.uk

BUCANIER Gareth

Dr Gareth Davies

Mae Dr Gareth Davies yn Athro Cyswllt yn Ysgol Reoli Prifysgol Abertawe. Graddiodd â gradd Meistr mewn Peirianneg o Brifysgol Abertawe, gan ennill Maîtrise mewn Arloesi o Brifysgol Angers yn Ffrainc hefyd. Arweiniodd hyn at ei astudiaeth ddoethurol, sef ymchwilio i fodelau arloesi yn ne- orllewin Cymru.

Mae ei waith yn cynnwys ymchwil ac addysgu ym meysydd Rheoli Arloesi a Datblygu Economaidd Rhanbarthol, gan ymarfer mewn amrywiaeth o fentrau pwysig. Yn eu plith, mae cefnogi datblygiad Bargen Ddinesig Rhanbarth Dinas Bae Abertawe a mentrau Cymru gyfan integredig ar gyfer trosglwyddo technoleg a masnacheiddio arloesi mewn gofal iechyd.

Bu’n gweithio hefyd ar brosiectau ym mhedwar ban i ddatblygu modelau trosglwyddo technoleg a pharc gwyddoniaeth. Yn ddiweddar, mae ei waith wedi cynnwys gwaith Bwa’r Iwerydd a ariennir gan Interreg i ddatblygu cysyniad cymhwyso rhwydweithiau gwybodaeth ar gyfer arloesi, sy’n cael ei addasu bellach i’w ddefnyddio mewn nifer o sectorau. Ochr yn ochr â’i rôl academaidd, bu hefyd yn gyfrifol am y tîm Menter ac Arloesi yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd, ynghyd â ffrwd waith Ymchwil, Addysg ac Arloesi menter ARCH.

Ffôn: +44 01792 513752
E-bost: G.H.Davies@swansea.ac.uk

BUCANIER bord bottom img